ಯಾವ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಯಾವ ನಕ್ಷತ್ರ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಯಾವ ನಕ್ಷತ್ರ ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಕೂಲಂಕೂಷವಾಗಿ ತಿಳಿಯಿರಿ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಕ್ಷರಗಳು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಕ್ಷತ್ರವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಈ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಮಗುವಿನ ನಾಮಕರಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಹೆಸರನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಕ್ಷತ್ರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚರಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ೪ ಚರಣಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ‘ಚೂ, ಚೆ, ಚೋ, ಲಾ’ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಗುವಿನ ನಾಮಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ಜನ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಸರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ.

ಯಾವ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಯಾವ ನಕ್ಷತ್ರ

ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಅಕ್ಷರಗಳ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ:

ಯಾವ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಯಾವ ನಕ್ಷತ್ರ ಕೋಷ್ಟಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಚು, ಚೆ, ಚೋ, ಚೂ, ಲಾ, ಲಾ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಯಾವ ರಾಶಿ ಬರುತ್ತದೆ? ಈ ಲೇಖನದಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ

ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಪ್ರತಿ ನಕ್ಷತ್ರವು ನಾಲ್ಕು ಚರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಚರಣವು ಒಂದೊಂದು ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮಗುವಿನ ಜನ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡುವುದು ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಆಚಾರವಾಗಿದೆ. ಈ ಪದ್ಧತಿಯು ಮಗುವಿನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಶುಭವಾಗಿಸುವ ಹಾಗೂ ಅದರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವಗಳನ್ನು ತರುವ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ.

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವು 27 ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಚಂದ್ರನ ಮನೆಗಳು ಎಂದು ಸಹ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರನು ತನ್ನ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಚರಿಸುವಾಗ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಕ್ಷತ್ರವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜ ಅಥವಾ ನಕ್ಷತ್ರದಿಂದ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಈ ಹೆಸರುಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅರ್ಥವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಗುವಿನ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡುವುದು ಶುಭವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಮಗುವಿನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಮಗುವಿನ ಜನ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರವು ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಗುಣಗಳು ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಗಳ ಒಳನೋಟವನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ, ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಜನ್ಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ, ಇದು ಮಗುವಿನ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಹೆಸರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ.

ಯಾವ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಯಾವ ನಕ್ಷತ್ರ ಎಂದು ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಯಾವ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಯಾವ ನಕ್ಷತ್ರ
ಯಾವ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಯಾವ ನಕ್ಷತ್ರ
ಯಾವ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಯಾವ ನಕ್ಷತ್ರ
ಯಾವ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಯಾವ ನಕ್ಷತ್ರ

ನಿಷ್ಕರ್ಶೆ

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಯಾವ ನಕ್ಷತ್ರ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವ ಬಗೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕೋಷ್ಟಕದಿಂದ ತಾವುಗಳು ಬಹು ಸುಲಭವಾಗಿ ಯಾವ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಯಾವ ನಕ್ಷತ್ರ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ತಾವು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸೂಚಿಸಲಾಗುವ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡುವುದು ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಮಗೆ ಸರಿ ಅನಿಸಿದಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ತಮ್ಮ ಬಂದು ಬಳಗದೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಧನ್ಯವಾದ.

Leave a Comment

ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು * ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ

Scroll to Top