ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥ (ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಚಯ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ)

ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥ (ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಚಯ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ)

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಅವುಗಳ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯಿಂದ ಮಾನವನ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ಶುದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಮಾನವ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ … Read more

ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ

ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ (ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಚಯ)

ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಭಗವಂತನಾದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸಾವಿರ ನಾಮಾವಳಿಗಳ ಪುಂಜವೇ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ … Read more

ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಮಂತ್ರ (ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಚಯ)

ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಮಂತ್ರ (ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಚಯ)

ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಮಂತ್ರವು ಭಗವಂತನಾದ ಮಾರುತಿಯನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವ ನಲವತ್ತು ಶ್ಲೋಕಗಳ ಒಂದು ಅದ್ಬುತವಾದ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತ ತುಳಸೀದಾಸರಿಂದ ರಚಿತವಾದದ್ದು, ಮತ್ತು … Read more

ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 2024

ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 2024 (ಎಲ್ಲಾ12 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ)

ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಯವರ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒದಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ. … Read more

ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಸುದ್ದಿ (25062024, ಮಂಗಳವಾರ)

ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಸುದ್ದಿ (25/06/2024, ಮಂಗಳವಾರ)

ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಸುದ್ದಿ ಅಥವಾ ಇವತ್ತಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಘಟಿಸಬಹುದಾದ ಎಲ್ಲಾ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಬಹುದು. ಈ … Read more

ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಸುದ್ದಿ (24-06-2024, ಸೋಮವಾರ)

ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಸುದ್ದಿ (24/06/2024, ಸೋಮವಾರ)

ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಸುದ್ದಿ ಅಥವಾ ಇವತ್ತಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಘಟಿಸಬಹುದಾದ ಎಲ್ಲಾ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಬಹುದು. ಈ … Read more